Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rezervotvorné poistenie

Rezervotvorné poistenie patrí do kategórie životného poistenia. Po jeho uzatvorení sa vám vytvára finančná rezerva, ktorú môžete použiť na viaceré poistné udalosti, ako dožitie alebo úmrtie.

Čo je rezervotvorné poistenie?

Poistenie v ponuke poisťovní sa delí na dva základné typy, a to:


 • životné,

 • neživotné.


Ako už z názvu vyplýva, neživotné poistenia sú určené na neživotné veci. Je to napríklad majetok, dom, byt, zariadenie a iné. Životné poistenie predstavuje omnoho väčšiu skupinu. Vyberáte si v ňom množstvo rôznych poistení spojených s vaším životom.


Do tejto kategórie patrí aj rezervotvorné poistenie. Je charakteristické tým, že vytvára určitú finančnú rezervu, ktorá sa tvorí počas celého obdobia, keď je poistenie aktívne. Využiť ju následne môžete podľa toho, čo potrebujete. Spravidla je určená na dožitie, úmrtie a dôchodok.


Poistná náhrada sa vypláca poistnému, pozostalým alebo inej oprávnenej osobe, ktorú si zvolí poistenec sám. Stačí ju uviesť pri uzatváraní zmluvy alebo neskôr, po určitom čase.

Rezervotvorné vs. rizikové poistenie

Životné poistenie sa podľa spôsobu tvorby technických rezerv delí na dva typy, a to:


 • rizikové poistenie,

 • rezervotvorné poistenie.


Rizikové poistenie má tzv. technickú rezervu pre náhodné udalosti. Nedá sa vopred povedať, či sa poistná udalosť stane alebo nie. Funguje teda na princípe podmienenej návratnosti .


Princíp podmienenej návratnosti znamená, že poistné sa vyplatí len vtedy, keď je poistná udalosť vopred dohodnutá v poistnej zmluve. Ak sa teda nestane, alebo sa stane, ale v zmluve dohodnutá nie je, poisťovňa nevyplatí poistencovi nič.


Rezervotvorné poistenie dáva istotu, že sa poistná udalosť stane. Časť z poistenia sa tak neustále odkladá na technickú rezervu.


Či už máte rizikové alebo rezervotvorné poistenie, oba typy sa delia podľa udalostí ešte na:


 • životné poistenie pre prípad smrti – základná ochrana, bez sporenia. V prípade smrti sú peniaze vyplatené oprávnenej osobe,

 • životné poistenie pre prípad dožitia – vytvárajú sa úspory na budúce použitie,

 • zmiešané životné poistenie – kombinácia viacerých rizík, najčastejšie ide o poistenie dožitia aj smrti. Vybrať si môžete aj poistnú ochranu najbližších.


Ďalej si viete ešte vybrať:


 • poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí,

 • kapitálové životné poistenie,

 • investičné životné poistenie,

 • dôchodkové poistenie,

 • poistenie pre prípad úrazu alebo choroby.


Výber typu poistenia je čisto na vás a vašich potrebách. Rezervotvorné poistenie vám však poskytuje určitú istotu v tom, že peniaze na dožitie či dôchodok dostanete.