Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Renta

Dôchodok z kapitálového alebo investičného životného poistenia, dôchodkového poistenia alebo z poistenia zodpovednosti za škody ako náhrada škody na zdraví.