Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Redukcia poistenia

Zmena poistenia, pri ktorej dochádza k skráteniu poistného obdobia a/alebo zníženiu poistnej sumy a/alebo dôchodku bez povinnosti platenia ďalšieho poistného.