Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Pro rata poistné

Pomerná časť poistného vyrátaná podľa skutočného počtu dní poistenia. Používa sa pri poistení na kalendárny rok, ak platnosť poistnej zmluvy nezačítana 1. januára alebo pri krátkodobom poistení.