Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Príslušenstvo pohľadávky banky

Úroky, úroky z omeškania, náklady a trovy spojené s uplatnením pohľadávky banky, poistné, ktoré uhradí banka poisťovni za poisteného pri poistení založenej nehnuteľnosti.