Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Primeraný náklad na opravu veci

Cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je obvyklá v dobe poistnej udalosti v mieste poistenia. Pri stanovení primeranosti sa prihliada na kvalitu vyhotovenia, mieru opotrebenia a vek veci.