Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Prijatie návrhu poistnej zmluvy

Súhlas poisťovne s predbežne dojednanými podmienkami. V dôsledku tohto súhlasu sa návrh poistnej zmluvy mení v riadnu poistnú zmluvu.