Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Premlčanie

Strata nároku oprávneného voči povinnému z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty a uplatnenia si tejto možnosti zo strany povinného.