Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Právny vzťah

Vzťah minimálne dvoch subjektov – fyzických osôb alebo právnických osôb – založený na základe práva.