Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Povodeň

Druh živelného rizika, pri ktorej dochádza k prechodnému výraznému zvýšeniu hladiny vodného toku alebo iných povrchových vôd na území mimo koryta rieky s dôsledkami v podobe vzniku škody.