Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Povinné zmluvné poistenie do zahraničia

Poistenie, kde povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu s poistným krytím na tento druh poistenia s územnou platnosťou mimo Slovenskej republiky vyplýva zo zákona alebo iných nariadení.