Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Povinné zmluvné poistenie - pojem

Poistenie, kde povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu s poistným krytím na tento druh poistenia vyplýva zo zákona alebo iných nariadení.