Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poškodený

Fyzická osoba alebo právnická osoba ktorej bola spôsobená škoda na zdraví, majetku alebo na iných právach.