Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poisťovňa

Právnická osoba s povolením Národnej banky Slovenska založená za účelom uzatvárania poistných zmlúv, ich správy a poskytovania poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.