Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poisťovací spolok

Dobrovoľné združenie fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré vytvára poistné rezervy na krytie škôd z poistných udalostí na majetku alebo právach vlastných členov.