Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poisťovací monopol

Poisťovňa, ktorá má dominantné postavenie na celom poisťovacom trhu alebo jeho špecifickej časti (napríklad na trhu povinného zmluvného poistenia PZP).