Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poisťovací agent

Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou alebo viacerými poisťovňami.