Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistný trh

Poistné produkty, ktoré majú poisťovne v portfóliu, sú ponúkané na trhu. Tento trh sa označuje ako poistný trh. Na rozdiel od bežného trhu sa na ňom nachádzajú produkty poistenia.

Čo je poistný trh?

Všetky produkty či už sú hmatateľné, alebo nehmatateľné, sa predávajú na trhu. Trh je spravidla delený podľa toho, aký druh produktu máte. Poistný produkt poisťovní sa predáva na poistnom trhu.


Poistný trh predstavuje miesto, kde sa stretáva ponuka poisťovne s dopytom klientov, čiže budúcich poistencov. Na tomto mieste nájdete ponuku všetkých slovenských i zahraničných poisťovní. Vyberať si viete zo stovky rôznych ponúk.


Práve z dôvodu veľkého množstva ponúk sa poisťovne snažia zaujať. Poskytujú viaceré zaujímavé služby pre vás, vašich blízkych či váš majetok. Takýmto spôsobom si budujú rozhodujúce postavenie.


Trh je aktívny a neustále sa mení. Pôsobí na kvalitu a rozsah služieb jednotlivých inštitúcií. Portfólio sa preto neustále rozširuje. Vybavenie poistenia je dnes omnoho ľahšie ako v minulosti. Urobiť tak viete cez internet alebo telefón, z pohodlia domova.


Poistné produkty sú zvyčajne delené na dve kategórie:


 • životné poistenie,

 • neživotné poistenie.


Hľadanie toho správneho produktu na poistnom trhu je v súčasnosti oveľa ľahšie, a to hlavne pre tých, ktorí si poistenie vybavujú prvýkrát.

Faktory ovplyvňujúce poistný trh

Poistný trh je rovnako ako iné trhy ovplyvňovaný viacerými faktormi. To spôsobuje zmeny v ponukách jednotlivých poisťovní, prípadne zmenu v cenách a podmienkach. Faktory sa delia na dva typy:


 • vonkajšie faktory,

 • vnútorné faktory.

Vonkajšie faktory

Vonkajších faktorov, ovplyvňujúcich fungovanie a rozvoj poistného trhu, je niekoľko. K najdôležitejším patria:


 • dosiahnutý objem a dynamika HDP,

 • vývoj inflácie,

 • vývoj miery nezamestnanosti,

 • počet obyvateľov,

 • príjmy obyvateľov,

 • objem a štruktúra výdavkov jednotlivých domácností,

 • situácia v ostatných oblastiach trhu.

Vnútorné faktory

Okrem vonkajších faktorov existujú aj faktory vnútorné. Sú to:


 • poisťovacia činnosť vytváraná samotnou poisťovňou,

 • záujem o poistenie,

 • miera regulácie poistného trhu,

 • kvalita a kvantita sprostredkovateľskej činnosti,

 • činnosť Slovenskej asociácie maklérov,

 • činnosť kancelárie poisťovateľov.

Poistný trh a jeho vývoj

Poistný trh sa neustále vyvíja. Tento fakt sa odráža na tom, ako sa zvyšuje dopyt po poistení. Okrem životného poistenia si ľudia vybavujú aj poistenie neživotné. Ponuka je široká, preto si v nej príde na svoje úplne každý.


Poistný trh sa tiež prispôsobuje potrebám klientov. Pomáha udržať životnú úroveň a ekonomickú stabilitu.