Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistný produkt

Každá poisťovňa má niekoľko poistných produktov. Ide o služby, ktoré poskytuje svojim klientom. Spravidla sú to rôzne typy poistenia.

Čo je poistný produkt?

V jednoduchosti, poistný produkt predstavuje to, čo poisťovňa poskytuje svojim klientom a zákazníkom. Ide o jeden z typov poistenia s krytím na vopred dohodnuté riziká  . Poistný produkt sa dá zvyčajne upraviť. Poistenec si môže vybrať výšku krytia alebo predmety, ktoré chce poistením kryť.


Poistný produkt má každá jedna poisťovňa. Produkty sa pravidelne menia, v závislosti od potreby trhu, čiže poistencov. Sú flexibilné a dajú sa doplniť viacerými doplnkovými službami, ako napríklad pripoisteniami .


Poisťovne môžu svoje poistné produkty predávať kdekoľvek. Dôvod je ten, že väčšina inštitúcií funguje aj v zahraničí.


Poistné produkty predávajú buď samotné poisťovne, alebo iné spoločnosti. Sú to napríklad cestovné kancelárie, letecké spoločnosti alebo predajcovia elektronických zariadení. Hoci tieto spoločnosti nemajú veľkú ponuku produktov, vedia vám poskytnúť základné možnosti.


V prípade, že vám predajca elektroniky alebo cestovná agentúra poskytne poistenie, nemusíte ho vziať. Pri nákupe výrobkov máte právo na to, aby ste službu odmietli.

Poistné produkty na slovenskom poistnom trhu

Slovenská asociácia poisťovní vytvára pravidelne dokumenty o poistných produktoch na slovenskom poistnom trhu . V nich sú uvedené aktuálne produkty, ktoré môže poistenec nájsť v ponuke poisťovní.


Rozdelené sú na dve základné kategórie, a to:


  • životné poistenie,

  • neživotné poistenie.


Každý poistný produkt má tiež informáciu o tom, v akej banke si ho viete vybaviť. Väčšinu základných produktov, ako napríklad poistenie úrazu pre prípad smrti, má každá inštitúcia. Niektoré špeciálne typy, ako poistenie lietadiel, majú len niektoré z nich.


Dokument od Slovenskej asociácie poisťovní dokáže uľahčiť hľadanie. Zistíte pomocou neho, kde sa dá poistenie vybaviť, a naopak, kde nie.

Špeciálne poistné produkty

Na poistnom trhu sa nachádza veľké množstvo rôznych poistných produktov. Základné produkty pozná takmer každý, ide o klasické poistenia. Stretávame sa s nimi pravidelne či už pri vybavovaní poistenia alebo pri prezeraní ponuky poisťovní.


Následne existujú aj špeciálne poistné produkty. Ide spravidla o produkty určené pre špeciálne povolania, ako napríklad poistenie straty licencie pilota. Tieto typy poistení neponúka úplne každá poisťovňa, preto môže byť náročnejšie nájsť ich. Niekedy ich poisťovne dokonca majú, no neposkytujú ich na našom trhu.