Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistný matematik

Vysokokvalifikovaný pracovník zodpovedný za správnosť výpočtu sadzieb poistenia, výšku poistného a za výkazníctvo.