Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistné krytie

Záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie poistenému alebo poškodenému na prevzaté poistné riziko, ktoré je predmetom tohto krytia a to len do výšky limitu poistného krytia a za podmienok ustanovených v poistnej zmluve.