Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná známka

Potvrdenie o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné uzatvorenie poistnej zmluvy ako napríklad pri krátkodobých poisteniach batožiny a tovaru.