Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná zmluva

Doklad potvrdzujúci vznik poistenia. Poistná zmluva obsahuje všeobecné poistné podmienky, špecifické poistné podmienky, informácie o poistnom období, poistnom krytí, poistených rizikách, poistných sumách, územnej platnosti poistenia, spoluúčasti a o platbe poistného. Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy.