Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná sadzba

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. Vyrátava sa na základe štatistických údajov a pomocou metód poistnej matematiky.