Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná politika

Súbor taktických a strategických opatrení smerujúcich k dosiahnutiu proporcionálneho rozvoja poistenia v danej poisťovni alebo na danom poistnom trhu.