Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenosť

Štatistický ukazovateľ úrovne rozvoja poistenia. Vyjadruje pomer medzi poisteniami spravovanými poisťovňou a celkovou možnosťou poisťovania na poistnom trhu. Celková možnosť poisťovania je daná rozsahom poistného poľa. Poistenosť sa udáva v percentách.