Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh a výkone pracovných pokynov. Ide napríklad o poškodenie služobného vozidla (pri parkovaní, cúvaní, dopravnej nehode) alebo nesprávne použitie pracovného stroja či prístroja vďaka ktorému dôjde k jeho poškodeniu alebo sa vyrobí nepodarok.