Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Druh neživotného poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie zákazníkovi, ktorý utrpel škodu používaním výrobku, ktorý vyrobil poistený a za túto zodpovedá v zmysle poistných podmienok. Ide o škody spôsobené najmä chybami v konštrukcii výrobku, nesprávnym alebo neúplným návodom na používanie.