Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie zodpovednosti za škodu

Druh neživotného poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie tomu, komu poistený zodpovedá za škodu, ktorú mu spôsobil svojou činnosťou.