Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie rekreačnej domácnosti

Druh neživotného poistenia, ktorý umožňuje poistiť hnuteľné vybavenie domácnosti, ktorá nie je pre poisteného obvyklým miestom trvalého pobytu.