Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie pre prípad smrti

Druh životného poistenia, ktoré poistník uzatvára na poisteného pre prípad smrti poistenej osoby v dôsledku akéhokoľvek rizika. Poistné plnenie z poistnej zmluvy dostane oprávnená osoba.