Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie pre prípad poškodenia

Poistenie hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku proti riziku vzniku škody v dôsledku živelného rizika, vandalizmu alebo iného rizika.