Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie pohrebu

Druh životného poistenia, ktoré je dojednané na dobu neurčitú. Pri úmrtí poisteného uhrádza za vystrojiteľa pohrebu náklady spojené s pohrebom až do výšky dohodnutej poistnej sumy poisťovňa.