Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie občianskej zodpovednosti

Druh neživotného poistenia, ktoré kryje škody vzťahujúce sa k občianskej zodpovednosti. Obvykle sa dojednáva spolu s poistením nehnuteľnosti alebo domácnosti a väčšinou sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti.