Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie nehnuteľnosti

Druh neživotného poistenia, v ktorom sa na jednej poistnej zmluve uzatvára poistenie budovy aj poistenie domácnosti voči živelným rizikám, vandalizmu a iným poistným rizikám.