Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie majetku

Druh neživotného poistenia, ktorý kryje škody na majetku. Pri fyzických osobách je to najmä poistenie domácnosti a poistenie batožiny. Pri právnických osobách je to poistenie tovaru, strojov, prístrojov a iného majetku.