Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie liečebných nákladov

Druh neživotného poistenia, zabezpečujúci úhradu nákladov spojených s ošetrením a nevyhnutným liečením cestujúceho, ktorý náhle v zahraničí ochorel, alebo utrpel úraz. Toto poistenie zahrňuje ambulantné liečenie, predpísané lieky, prepravu do nemocnice, hospitalizáciu, spätnú prepravu pacienta do vlasti, prípadne prepravu telesných pozostatkov zosnulého poistenca.