Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie domácnosti

Druh neživotného poistenia, v ktorom sa poisťuje súbor hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v domácnosti. Môže to byť trvalo obývaná domácnosť alebo rekreačná domácnosť.