Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie budovy

Druh neživotného poistenia, v ktorom sa budova poisťuje ako nehnuteľný majetok voči živelným rizikám, vandalizmu a iným poistným rizikám.