Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie batožiny

Druh pripoistenia k cestovnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu, ktoré kryje škody na batožine, stratu batožiny alebo krádež batožiny.