Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podriadený sprostredkovateľ poistenia

Fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s poisťovacím agentom, poisťovacím maklérom alebo so sprostredkovateľom poistenia z iného členského štátu.