Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podmienky poskytnutia úveru

Podmienky dohodnuté v zmluve, ktoré musia byť splnené k tomu, aby banka poskytla úver budúcemu dlžníkovi.