Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podiel na trhu

Podiel na trhu vyjadruje úspešnosť určitého podnikateľského subjektu. Často sa využíva ako kvalitatívny ukazovateľ. Pre firmy a spoločnosti je kľúčový.

Čo je podiel na trhu?

Podiel na trhu patrí medzi kvalitatívne ukazovatele. Firmám a spoločnostiam ukazuje, aké úspešné sú v porovnaní s ich konkurenciou. Vyjadruje sa v percentách. Ide o podiel podnikateľského subjektu na celkovom objeme obchodu v oblasti, v ktorej funguje.


Pomocou tohto údaja sa dá zistiť, aká je približná veľkosť spoločnosti v súvislosti s trhom. Nejde však úplne o celý trh, ale len o časť, kde pôsobí.


Podiel v tejto oblasti sa počíta veľmi jednoducho. Základom je predaj spoločnosti za určité obdobie, napríklad rok, polrok alebo štvrťrok. Predaj sa vydelí celkovým predajom z odvetvia za to isté obdobie. Výsledok následne ukáže firme to, ako sa jej darí a na akom mieste sa nachádza v rebríčku spolu s konkurenciou.


Líder na trhu má, samozrejme, najvyšší podiel.

Výpočet podielu na trhu

Výpočet podielu na trhu je rýchly a jednoduchý. Robiť by ste ho mali pravidelne, aby ste vedeli, ako sa  vašej firme darí. Vždy pracujte s tým istým obdobím, aby sa výsledné čísla dali porovnať. Niektorí využívajú obdobie jedného roka, iní len polrok.


Výpočet percent zo sumy, ktorá vám vyšla, je ľahký. Napríklad, ste spoločnosť, ktorá predáva kávu. Za minulý rok ste predali výrobky v hodnote 100 000 eur. Celková hodnota predanej kávy na slovenskom trhu bola 200 000 eur. Znamená to, že trhový podiel vašej spoločnosti je 50 %.


Údaje o podiele na trhu viete zistiť z nezávislých zdrojov. Niektoré informácie však nemusia byť presné, preto si ich niekoľkokrát overte. Budete si istí, že získate správny výsledok.

Výhody podielu na trhu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že podiel na trhu nie je príliš dôležitý. Skutočnosť je však iná. Viete podľa neho zistiť, ako sa darí vašej spoločnosti. Či sa jej pozícia zhoršila, zlepšila, alebo či stagnuje. Môžete tiež zistiť to, ako je na tom konkurencia a či sú vaše produkty konkurencieschopné.


Pri tomto ukazovateli funguje priama úmernosť. Čím väčšie je percento podielu na trhu, tým viac sa vašej spoločnosti darí.


Získať vyšší podiel na trhu môžete viacerými spôsobmi. Niekedy zaúčinkuje zníženie cien. To však nemôžete robiť neustále. Je preto dobré prísť s novými produktmi a osloviť nové publikum. Inou možnosťou sú nové technológie a spôsoby výroby.

Podiel na trhu a jeho vplyv

Zmenu podielu na trhu môže spoločnosť cítiť. Je to najmä v odvetviach, kde je rast nízky a náročný. Akonáhle sa zastaví alebo začne klesať,  je to vidieť na príjmoch.


Odvetvia s rýchlym a jednoduchým rastom necítia zmenu podielu tak výrazne. Dokonca, svoje tržby vedia zvyšovať aj vtedy, keď svoj podiel strácajú.