Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podiel na prebytku poistného

Mimoriadny výnos, ktorý je poistenému vyplatený v prípade lepšieho ako predpokladaného vývoja úrokových sadzieb, škodovosti a/alebo úmrtnosti.