Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Platná poistná zmluva

Poistná zmluva kde je riadne a včas platené poistné, nezanikol predmet poistenia ani poistené riziko, nebola vypovedaná poistníkom ani poisťovňou a nezanikla zo zákona.