Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Platba poistného plnenia

Úhrada odškodnenia zo strany poisťovne za škodu vzniknutú poistenému alebo poškodenému pri poistnej udalosti.