Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Partner

Obchodný názov Kooperativa poisťovne Vienna Insurance Group používaný pre základný limit poistného krytia v produkte PZP.