Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Osobitné poistné podmienky

Poistné podmienky, ktoré dopĺňajú všeobecné poistné podmienky, platné pre daný predmet poistenia, o konkrétne podmienky poistného krytia s ohľadom na špecifiká alebo riziká danej poistnej zmluvy.