Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Oslobodenie od platenia poistného

Druh rizikového pripoistenia, ktorý poistenému v prípade vzniku poistnej udalosti zabezpečí, že nebude musieť platiť bežné poistné. Poistnou udalosťou je vznik trvalej invalidity následkom úrazu kedykoľvek po začiatku platnosti poistenia alebo vznik trvalej invalidity následkom choroby po uplynutí ochrannej lehoty, ktorá je zvyčajne dva roky.