Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Oprávnená osoba v prvom rade

Fyzická alebo právnická osoba s prednostným právom na poistné plnenie z dôvodu ustanovenia jej práv zo zákona alebo vinkulácie poistného plnenia alebo uspokojenia svojej pohľadávky voči poistenému či poškodenému.